skip to Main Content

Nyhetsbrev Desember
50% rabatt på stoffkartotek hos EcoOnline

SkaBra har et sterkt fokus på HMS og vil fortsette arbeide med bevisstgjøring rundt bl.a bruk av kjemikalier.  Som en del av dette arbeide presenterer vi ulike verktøy som kan være en støtte for bedriften i å håndheve gjeldende regelverk.

50% rabatt på stoffkartotek hos EcoOnline

Mange av våre medlemmer har allerede et stoffkartotek fra EcoOnline, derfor har vi spurt EcoOnline om å gi en innføring i et av de viktigste temaene, risikovurdering.
Husk at du som SkaBra medlem får 50% rabatt på stoffkartotek (Chemical Manager) hos EcoOnline.

Få mer informasjon her

Hva er risikovurdering?

Ifølge arbeidstilsynet defineres risikovurdering slik: «Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten».

Hvem har ansvaret?

Krav til vurdering av risiko på arbeidsplassen finnes i arbeidsmiljøloven. Hvor det fremkommer at arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og risikovurdere bruken av kjemikaliene i virksomheten. Dessuten, har alle arbeidstakere rett på å få informasjon om hvilke stoffer som er farlige, og risiko knyttet til bruk og oppbevaring av disse.

Hvorfor er risikovurdering viktig?

Farlige stoffer kan forårsake alvorlige helseplager – derfor er det viktig at du har god nok kunnskap om kjemikaliene som brukes, slik at du kan beskytte dine arbeidstakere best mulig.
Ulykker og sykdom kan i tillegg få store konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv.

Hvordan risikovurdere?

En risikovurdering behøver ikke være så komplisert. Start med å kartlegge hvilke kjemikalier som utgjør høyest risiko, og prioriter tiltak for disse kjemikaliene.

Last ned guiden «Risikovurdering i 5 trinn» og kom i gang med risikovurderingen du også!

EcoOnline har lansert et nytt HMS-system, Safety Manager

EcoOnline Safety Manager er en fullstendig skybasert løsning som gir deg tilgang til verktøyene du behøver for å få kontroll på HMS arbeidet.

Planlegg, iverksett og kontroller i ett enkelt, fleksibelt verktøy laget for å støtte måten du jobber på. Lag dine egne sjekklister, gjennomfør inspeksjoner, tildel oppgaver og rapporter ulykker. Tilpass eller lag dine egne maler eller bruk en av de ferdige malene laget av EcoOnlines erfarne eksperter.

Prøv Safety Manager gratis

Search