skip to Main Content

CEPA-styremøte i Bergen 12. april 2016

CEPA – i samarbeid med SkaBra vil holde sitt neste styremøte i Bergen den 12.04.16.

I tillegg til det satte programmet, vil Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet være gjesteforelesere. Skabra sine medlemmer er invitert til dette møtet. Det blir også holdt et bedriftsbeøk til ASKO varehus denne dagen.

For de CEPA medlemmene og styremedlemmene i SkaBra som møter den 11.04.16 blir det avholdt en bedre middag på velkjente Cornelius restaurant. Detaljer om dette kommer senere.

Les hele nyhetsbrevet her

Search