skip to Main Content

Har du gode historier om mus og musefeller?

Gunnar Gundersen

Gunnar GundersenGunnar H Gundersen, Professor ved OsloMet – Oslo Metropolitan University, Spør om noen av våre medlemmer har historier om mus og musefeller som han kan bruke i en bok han arbeider med.

Gunner skriver til SKABRA og spør:

«Jeg har samlet musefeller i mange år og har i det siste begynt å skrive litt om temaet. Håpet er at det skal ende opp som en bokutgivelse på et eller annet tidspunkt. Jeg skriver først og fremst om musefeller og prinsipper, men ønsker å få med litt mer stoff så det blir litt bredere.  Det jeg tenkte på var å få tak i noen historier og pussige opplevelser folk har hatt i forbindelse med mus og musefeller.

Derfor tenkte jeg kanskje du kunne sende ut en liten forespørsel til dine medlemmer. Siden dere er fagmiljøet har dine medlemmer sikkert mange gode historier på lager. Tror du dette kunne hadde vært noe dine medlemmer kunne tenke seg å dele? Jeg har jo avgrenset meg til mus og musefeller så det gjør det litt enklere.»

SKABRA oppfordre medlemmer å stille opp på dette da Gunnar velvillig har stilt opp på Skadedyrdagene og levende fortalt om sin hobby.

Ønsker du å bidra så send et ord på e-post til post@skabra.no å meld din interesse.

Gunnnar tar kontakt med de som har historier, du slipper å skrive selv!

Styret

Search