skip to Main Content

Hva må du vite om sikkerhetsdatablader

I forbindelse med samarbeidet vi har inngått med EcoOnline, har vi satt sammen nyttig informasjon om sikkerhetsdatablader.

Sikkerhetsdatablader er en av de viktigste informasjonskildene om stoffer og stoffblandinger, og de gir arbeidsgivere all nødvendig informasjon for å utføre risikovurderinger, informere og lære opp ansatte samt innføre hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko. I tillegg gjør sikkerhetsdatabladene det mulig for de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier å sikre seg mot helseskader ettersom sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om faremerking, førstehjelp, verneutstyr og håndtering.

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et datablad. Sikkerhetsdatabladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i det europeiske kjemikalieregelverket REACH.
Det stilles flere krav til både format og innhold i et sikkerhetsdatablad. Et sikkerhetsblad skal inneholde 16 avsnitt, heldigvis er det ikke alle avsnittene som er like viktige. Derfor har EcoOnline laget en guide som presenterer de 7 viktigste avsnittene i et sikkerhetsdatablad. Last ned guiden: Slik leser du et sikkerhetsdatablad her.


Få rabatt på stoffkartotek hos EcoOnline

Husk at alle SkaBra medlemmer får 50% rabatt på etableringskostnaden til EcoOnline. Med EcoOnline får du tilgang til Nordens største database med sikkerhetsdatablader, automatisk oppdatering av sikkerhetsbladene, verktøy for risikovurdering og substitusjon, videokurs, gratis app og mye mer.

 

Ønsker du å vite mer om EcoOnline? Klikk her

 

Search