skip to Main Content

Informasjon om midlertidig godkjenning som skadedyrbekjemper for deltagere på avbrutt skadedyrkurs

Grunnet koronasituasjonen måtte vi avbryte Kurs for skadedyrbekjempere i går 12. mars. Vi hadde da gjennomført fire dager av kurset. Til informasjon har vi fått bekreftelse fra Helse- og omsorgsdepartementet at vi i følge Forskrift om skadedyrbekjempelse kapittel IV, kan gi midlertidig godkjenning som skadedyrbekjemper til kursdeltagerne. Midlertidig godkjenning kan gis for inntil ett år. I særskilte tilfeller har vi dessuten mulighet til å forlenge denne godkjenningen med ytterligere ett år.

For å få midlertidig godkjenning må kursdeltagerne gjennom protokoller vise at de har tilstrekkelig kunnskap om og praksis fra skadedyrbekjempelse. Hvilke krav som gjelder for praksisen er beskrevet i punkt 4 i Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere. Kursdeltagerne har pensumbøkene, og vi har oppfordret dem til å lese litt i disse på egenhånd fram til resten av kurset avholdes. Det er fint om firmaene også kan veilede våre kursdeltagere ekstra godt slik at de blir best mulig rustet i jobben de skal utføre.

Fullstendig godkjenning som skadedyrbekjemper vil bli gitt når kurs og eksamen er fullført. Vi kontakter kursdeltagerne når vi setter opp nye datoer for resterende del av kurset. Foreløpig er det svært uvisst når dette blir.

Søknadsskjemaer for godkjenning av protokoller og godkjenning som skadedyrbekjemper finner dere her: https://www.fhi.no/ml/skadedyr/kurs/soknadsskjemaer-for-godkjenning/

 

Vennlig hilsen
Preben Ottesen og Heidi Lindstedt

Seksjon for skadedyrkontroll
Folkehelseinstituttet
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Lovisenberggata 8, 0456 Oslo
Tlf sentralbord: 21 07 70 00
Tlf direkte: 21 07 63 08
www.fhi.no
heidi.lindstedt@fhi.no

Search