skip to Main Content

Koronaviruset. Anbefalinger fra FHI

Foto: CDC, Alissa Eckert
Foto: CDC, Alissa Eckert
Foto: CDC, Alissa Eckert

Sett i lys av den siste utviklingen av corona-smitte i Norge har SkaBra i samråd med FHI besluttet å sende ut en henstilling til våre medlemmer om å følge nasjonale råd og retningslinjer for å begrense smitte. I tillegg til dette skal føringer og råd som gis av kommunelegen i den enkelte kommune følges.

En skadedyrbekjemper har relativt stor kontaktflate gjennom sitt arbeide med besøk hos mange personer og virksomheter. Dette gjør at man kan komme i kontakt med smittede personer og kan videreføre smitte til andre. Spesielt oppmerksomme må man være når man er i kontakt med miljøer med eldre og syke personer, f.eks. ved skadedyrbekjempelse på sykehjem eller andre helseinstitusjoner.

Ved å følge rådene i lenkene under vil skadedyrbekjempere bidra til å redusere mulig smitte av corona-virus i sitt daglige virke:

 

 

Vennlig hilsen
Preben Ottesen og Bjørn Arne Rukke

Search