skip to Main Content

Bruk av limfeller til fangst av gnagere er mye omdiskutert. Vi i SkaBra har gått mange runder med myndighetene om dette. SkaBra mener at det i visse tilfeller kan forsvares at bransjen bruker limfeller.  Dette forankres i Dyrevelferdsloven §14, som sier bl. a at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

I visse tilfeller vil bruk av limfeller være eneste løsning. Ved riktig bruk og med en god rutine kan en begrenset bruk av limfeller forsvares.

SkaBra mener også at lovverket ikke forhindrer bruk av limfeller.

Les Mer……

Search