skip to Main Content

SKABRA – NORM FOR FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV SKADEDYR

SkaBra har over lengre tid arbeidet med å utarbeide en anbefalt minstestandard for utøvelse av skadedyrkontroll.

Endelig er den ferdig. Normen er forpliktende for organisasjonens medlemmer, og vil være første skritt for å fremme kvalitetsheving blant bedriftene i hele bransjen.
Normene vil aktivt bli promotert, og forhåpentligvis lede frem til at markedet etterspør tjenester i henhold til standarden. Hele normen ligger tilgjengelig her

SKABRA NORMEN

Search