skip to Main Content

Skadedyrbransjen utfører samfunnskritiske tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

SkaBra har kontaktet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beresdskap samt Helse og Omsorgsdepartementet vedrørende samfunnskritiske tjenester.

Etter SkaBra’s henvendelse har vi fått gjennomslag for at skadedyrkontroll regnes som en samfunnskritisk tjeneste.

Skadedyrbransjen er virksomheter som leverer tjenester til helse- og omsorgstjenesten – strøm, IKT, vann, mat, renhold, vaskeri, renseri, osv., og er innlemmet i listen over virksomheter med samfunnskritisk funksjon under Helse og omsorg. Se lenke til side med den aktuelle oversikten:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Her finner finner du en mal for brev som bekrefter at dere arbeider i en virksomhet som av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beresdskap samt Helse og Omsorgsdepartementet regnes som samfunnskritisk og derfor trenger fortsatt tilbud i skole/barnehage.

Vær oppmerksom på at de fleste kommuner forutsetter at en av de foresatte må ta omsorg for barn i hjemmet dersom ikke begge foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon.

SkaBra håper med dette at alle skadedyrbedrifter vil kunne fortsette sitt viktige arbeid med å holde våre kunde fri for skadedyr og skadedyrrelaterte problemer.

Se nyhetsbrev fra SkaBra om anbefalinger fra FHI om hvordan begrense smitte.

 

Med Vennlig hilsen

 

 

 

Rune Bratland

Styreleder

Search