skip to Main Content

Skadedyrdagene 2016

HOLD AV 9. – 10. MARS 2016

Årets tema.
  • De nye veggedyrmetodene
  • Giftfrie metoder mot gnagere.

store utstillere/produsenter/leverandører

– Hovedsponsor Vilomix
De andre utstillere blir presenter på Skadedyrdagene/mini messen

I tillegg arrangerer SkaBra årsmøte.
Vi oppfordrer alle medlemmer og ikke medlemmer til å delta.

Et årlig arrangement og møtested
For skadedyrbekjempere, kommunene, Folkehelseinstituttet m.fl. er Skadedyrdagene blitt et årlig arrangement og møtepunkt både faglig og sosialt. Det er Skadedyrbedriftenes bransjeorganisasjon som står for arrangementet med faglig bidrag fra Folkehelseinstituttet.

Mange deltakere.
Vi regner med rekord deltakelse. SkaBra har satt en maks begrensning på 120 deltakere, og allerede nå har mange meldt seg på. Vi anbefaler å melde seg på så raskt som mulig. Påmelding må sendes til post@skabra.no

– HER KAN DU LASTE NED PROGRAMMET I PDF, OG OVERSIKT OVER FOREDRAGSHOLDERE

– SKJEMA FOR PÅMELDING TIL SKADEDYRDAGENE I PDF

Search