skip to Main Content

Skadedyrdagene 2021 og Covid- 19

Foto: CDC, Alissa Eckert

Styret i SkaBra vil med dette meddele at Skadedyrdagene 2021 avlyses grunnet pågående pandemi (Covid- 19). Avgjørelsen tas med bakgrunn i nasjonale anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og restriksjoner knyttet til arrangementer hvor mange mennesker er samlet samtidig. Selv om det heldigvis kan se ut til at en vaksine kan være klar om kort tid, så må det påregnes at samfunnet må leve med visse forholdsregler en god stund til.

Styret ser nå på mulighetene for å gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt neste år, men dette får vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.

SkaBra ønsker samtidig å oppmuntre alle til å følge generelle smittevernråd for å unngå smittespredning i samfunnet.

 

Styret i Skabra

 

Skadedyrdagene 2021 and Covid- 19

The Board of Directors of SkaBra are announcing that Skadedyrdagene 2021 will be cancelled due to ongoing pandemics (Covid- 19). The decision is based on national recommendations from the Norwegian Institute of Public Health and restrictions on events where many people are gathered at the same time. While fortunately, it seems  that a vaccine may be ready shortly, it must be assumed that society must live with certain precautions for a while longer.

The board is now looking at the possibility of implementing the event at a later date next year. This decision will be taken at a later date.

SkaBra also wants to encourage everyone to follow general infection control advice to avoid spread of infection in society.

 

The Board of Directors of SkaBra

 

Med vennlig hilsen / Best regards

Rune Bratland

Styreleder

Tlf:        +47 90 23 28 10

e-post: rune.bratland@skadedyrservice.no

Search