skip to Main Content

Skadedyrforskriften skal endres

Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsforslag om endringer av forskrift om skadedyrbekjempelse. SkaBra har gjennomgått og vurdert de foreslåtte endringene:

– Det foreslås å gi Nasjonalt folkehelseinstitutt myndighet i særskilte tilfeller til å forlenge autoriserte skadedyrbekjemperes godkjenning i inntil ett år.
Det kan være årsaker som er utenfor skadedyrbekjemperens kontroll som gjør at han eller hun ikke får tatt fornyingskurset. Departementet mener at Folkehelseinstituttet som godkjenningsmyndighet bør gis mulighet til å forlenge godkjenninger i særskilte tilfeller. På denne bakgrunn foreslår departementet at det tas inn et tillegg i forskriftens § 4-2 annet ledd slik at det fremgår at Folkehelseinstitutt i særskilte tilfeller kan forlenge en godkjenning i inntil ett år.

SkaBra vurderer dette som utelukkende positivt for bransjen og den enkelte skadedyrbekjemper, og vil bifalle denne endringen.

– Oppdatering av begrepene «giftig» og «meget giftig».
Da klassifisering og merking av bekjempelsesmidler endres med CLP – forskriften, må også disse uttrykkene endres.
SkaBra kan ikke se at dette får noen praktisk betydning for bransjen.

Forslaget til endringer kan du laste ned i sin helhet her.

Search