skip to Main Content

Styreleder i CEPA fikk anerkjennelse i Pestworld

Fra venstre til høyre: Mirko Baraga, Bertrand Montmoreau, Laudator Benjamín Gómez Guerrero and Motokazu Hirao

CEPA styreleder Bertrand Montmoreau ble æret for sitt arbeid for å forene de europeiske nasjoners skadedyrorganisasjoner. Bertrand har klart å forene 28 nasjonale og regionale organisasjoner under en forenet organisasjon.

 

Les nyhetsbrevet her

Search