skip to Main Content

«World Pest Awareness day»

World Pest Awareness Day

World Pest Awareness day

6. juni er valgt som markeringsdag for «World Pest Awareness day» som en påminnelse for det arbeidet som den profesjonelle skadedyrbransjen gjør for å beskytte vår livskvalitet.
Bergen 2. juni 2017, Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon (SkaBra) har sammen med CEPA(The Confederation of European Pest Management associations), FAOPMA(Federation of Asian and Oceania Pest Managers Association, Hong Kong, Kina) og NPMA(National Pest Management Association, Fairfax, USA) og våre samarbeidspartnere over hele verden valgt å sette søkelyset på det viktige arbeidet den profesjonelle skadedyrbransjen utfører for alle innbyggerne over hele verden. Vår bransje har en stor betydning når det gjelder beskyttelse av vår helse og beskyttelse av folks hjem, skoler, parker, hotell, matprodusenter, dagligvarehandelen med mer og holde dem fri for skadedyr

World Pest Awerness day vil være en markering den 6. Juni hvert år.

Skadedyrbransjen er en viktig bidragsyter i vårt moderne samfunn. Det er en kjensgjerning at vanlige skadedyr som tre spisende insekter, rotter og mus gjør stor skade på våre eiendommer. Videre kan kakerlakker, møll og diverse melbiller være årsak til allergier og sykdomssmitte. Blodsugende skadedyr som veggedyr er blitt mer og mer vanlig og trenger skadedyrbransjen ekspertise for å minimere risikoene for helseplager.

Hver eneste dag utfører skadedyrbransjen arbeid som medfører at vi beskytter mennesker og Deres eiendommer fra potensielle smittekilder og skadeverk forårsaket av skadedyr.

I 2004 fikk vi Norge en egen forskrift som regulerer skadedyrbransjen. Den sikrer at vi som profesjonelle skadedyrbekjemper innehar en grunnleggende kompetanse om skadedyr og metoder for bekjempelse. Ikke minst når det gjelder bærekraftig bruk av bekjempelsesmidler og alternative miljøbevarende metoder.

Videre har SkaBra støttet CEPA’s arbeid med en europeisk stander for skadedyrbedrifter, CEPA Certified. Denne standeren er blitt til ved ett samarbeid med The European Committee for Standardisation (CEN). Siden lanseringen av standeren 15. mars 2015 er det i dag er mer enn 300 bedrifter i Europa som er sertifisert etter denne standeren. Standeren bidrar til en felles forståelse av hva som kreves for å drive en profesjonell skadedyrbedrift.

 

Rune Bratland

Styreleder

Search