skip to Main Content

Styret i SKABRA er ansvarlig for den daglige driften og skal:

  • Arbeide for målene i formålsparagrafen
  • Uttale seg på vegne av medlemsforetakene til presse og myndigheter
  • Lage budsjett og føre regnskap
  • Innvilge medlemskap og sende ut kontigent
  • Arrangere Skadedyrdagene
  • Lage årsberetningen
  • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
Bildet er fra styrets sammensetning i 2014.

Bildet er fra styrets sammensetning i 2014.

Styret i SkaBra 2016

Rune Bratland – Styreleder
Trond Øyvåg – Styremedlem
Arne Nese – Styremedlem
Erik Thomas Gjølme – Styremedlem
Joachim Roters – Styremedlem
Svein Svendsen – Styremedlem
Knut Vidar Christiansen – Styremedlem