Styret

Styret i SKABRA er ansvarlig for den daglige driften og skal:

  • Arbeide for målene i formålsparagrafen
  • Uttale seg på vegne av medlemsforetakene til presse og myndigheter
  • Lage budsjett og føre regnskap
  • Innvilge medlemskap og sende ut kontigent
  • Arrangere Skadedyrdagene
  • Lage årsberetningen
  • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

Styret i SkaBra 2019

Rune Bratland

Skadedyrservice AS

Styreleder

Arne Nese

Rentokil Initial Norge AS

Nest Leder

Erik Thomas Gjølme

Anticimex

Styremedlem

Anstein Berntsen

Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS

Styremedlem

Kari Rigstad

Nokas Skadedyrkontroll

Styremedlem

Alf Inge Fjelde

A1 Skadedyrsenteret

Styremedlem

Svein Svendsen

Rentox AS

Styremedlem