Medlemsskap

SkaBra behøver deg og din bedrift som medlem. Styrets medlemmer nedlegger veldig mye gratisarbeid på å gjøre hverdagen enklere for deg og din bedrift.

Hva gjør vi, og hva står vi for:

 • Bransjens selvstendige organ. Viktigst av alt, så har Skabra blitt et selvstendig og selvtenkende organ, som på vegne av bransjen tolker forskrifer og utarbeider felles kjøreregler sett fra bransjens ståsted.
 • Bindeledd til myndighetene. Vi har blitt en sparringspartner med Folkehelseinstituttet, og KLIF (SFT).
 • Oppdatere oss i byråkratiet. Vi forsøker å holde oss oppdatert med det som skjer i bransjen og alle lover og regler som pålegges oss.
 • Skadedyrkontroll i Europa. Vi holder også  kontakten med de europeiske organene for skadedyrkontroll (CEPA).
 • Utdanning av kontrollerende tilsynsmyndighet. Skabra har også blitt satt på dagsorden når kontrollerende tilsynsmyndighet skal kurses. I år som i fjor sender Skabra en representant som holder foredrag.
 • Bransjenorm. SkaBra har utarbeidet en bransjenorm, som som er ment å gi medlemmene en felles og seriøs plattform, som vi kan jobbe ut i fra. Vi har utarbeidet en folder, som kan deles ut til kundene. Du kan få den tilsendt ved å kontakte oss på e-post. Den kan også lastes med her.
 • Bruk av ikke-godkjente medhjelpere. Er et tema som har vært mye diskutert i bransjen. Nå har vi utarbeidet en instruks, som både er utredet, og har juridisk støtte fra advokatfirmaet Haavind. Instruksen har også blitt godkjent etter utført kontroll av kontrollmyndighetnene. Her ligger instruksen tilgjengelig for våre medlemmer.
 • Skadedyrdagene arrangeres hvert år, som en service til hele bransjen. Hovedmålet, er å skape en samlende arene, hvor hele bransjen, våre kunder, samt tilhørende statlige og kommunale organer uformelt kan møtes.
 • Forhandle gunstige priser. Vi ønsker også å være et organ som på vegne av medlemmene kan forhandle frem gunstige leverandøravtaler. Dagens medlemsbedrifter består av flere av de største aktørene i bransjen, og dermed også den største delen av Norges skadedyrbransje. Totalt har SKABRA en samlet omsetning på flere hundre millioner kroner. Sammen har vi også en enorm kjøpekraft.

Styrets ildsjeler nedlegger et stort arbeid, utført på dugnad. Hvis du vil være med å forme bransjens fremtid, setter vi STOR pris på om du melder din bedrift inn i SkaBra. Meld deg inn ved å sende oss en e-post: post@skabra.no Ingen er for liten, og ingen er for stor.

Hvis du føler at du har noe å bidra med, behøver vi også aktive medlemmer. Gi oss beskjed. 

 • Medlemskontigent per bedrift er kr 500,- (ikke mva. pliktig).
 • Pris per autoriserte medarbeider er kr 3.000,- + mva. inntil 10 medarbeidere.