Assosiert medlem

Et hvert foretak, organisasjon, person, nasjonale som internasjonale, som støtter formålsparagrafen til SkaBra, og som ønsker å bidra til å styrke bransjen, kan bli assosiert medlem. Som assosiert medlem får foretaket tale- og forslagsrett på årsmøtet, dog ingen stemmerett.

Nedenfor finner du bedrifter som støtter SKABRA sitt arbeid for skadedyrbransjen.

Firma:Kontaktperson:Telefon:E-post
MiljøkompanietGeir Mæland90965074geirmae@online.no
Oslo Universitetssykehus HFPer Eigil Eriksen41682740uxeere@ous-hf.no
Rune Hestnes Taksering ASRune Hestnes91877521post@takstno.no
VilofarmBent Ove Karlsen90024433bent@vilofarm.no
Skadedyrproffen ASGlenn Hovdal41381415post@skadedyrkontroll1.no