Formål

  • Fremme medlemmenes interesser i samfunnet og bedre forståelsen for skadedyrbransjens arbeid.
  • Samarbeide med statlige og lokale myndigheter, til beste for samfunnet og bransjen
  • Arbeide for økt kompetanse og bedre metoder i skadedyrbransjen. Særlig skal det arbeides for trygge og miljøvennlige metoder.
  • Arbeide for et godt forhold mellom bransjens medlemmer og bidra til god og etisk konkurranse bedriftene imellom.
  • Arrangere Skadedyrdagene
  • Bidra til å utforme en bransjestandard/ kvalitetsnorm for skadedyrbransjen.