Skadedyrdagene

Et årlig arrangement og møtested
For skadedyrbekjempere, kommunene, Folkehelseinstituttet m.fl. er Skadedyrdagene blitt et årlig arrangement og møtepunkt både faglig og sosialt. Det er Skadedyrbedriftenes bransjeorganisasjon som står for arrangementet med faglig bidrag fra Folkehelseinstituttet.

 

Gå til: Skadedyrdagene.no