Om SkaBra

SKABRA sitt hovedformål er å fungere som en samlende paraplyorganisasjon for skadedyrbransjen. Vi vil arbeide for økt kompetanse og bedre metoder. Særlig skal det arbeides for trygge og miljøvennlige metoder. Vi vil legge vekt på å sette bransjestandarder, som skal implementeres i medlemmenes organisasjoner. SKABRA skal være et kvalitetsstempel utad for medlemmene.

  • Bransjens selvstendige organ. Viktigst av alt, så har Skabra blitt et selvstendig og selvtenkende organ, som på vegne av bransjen tolker forskrifer og utarbeider felles kjøreregler sett fra bransjens ståsted.
  • Bindeledd til myndighetene. Vi har blitt en sparringspartner med Folkehelseinstituttet, og Miljødirektoratet (KLIF).
  • Oppdatere oss i byråkratiet. Vi forsøker å holde oss oppdatert med det som skjer i bransjen og alle lover og regler som pålegges oss.
  • Skadedyrkontroll i Europa. Vi holder også  kontakten med de europeiske organene for skadedyrkontroll (CEPA).
  • Utdanning av kontrollerende tilsynsmyndighet. Skabra har også blitt satt på dagsorden når kontrollerende tilsynsmyndighet skal kurses. I år som i fjor sender Skabra en representant som holder foredrag.
  • Bransjenorm. SkaBra har utarbeidet en bransjenorm, som som er ment å gi medlemmene en felles og seriøs plattform, som vi kan jobbe ut i fra. Vi har utarbeidet en folder, som kan deles ut til kundene. Du kan få den tilsendt ved å kontakte oss på e-post. Den kan også lastes med her.
  • Bruk av ikke-godkjente medhjelpere. Er et tema som har vært mye diskutert i bransjen. Nå har vi utarbeidet en instruks, som både er utredet, og har juridisk støtte fra advokatfirmaet Haavind. Instruksen har også blitt godkjent etter utført kontroll av kontrollmyndighetnene. Her ligger instruksen tilgjengelig. Kun for våre medlemmer.
  • Skadedyrdagene arrangeres hvert år, som en service til hele bransjen. Hovedmålet, er å skape en samlende arene, hvor hele bransjen, våre kunder, samt tilhørende statlige og kommunale organer uformelt kan møtes.