Bli medlem

SKABRA vil i henhold til vedtektenes paragtaf 1.6, “Bidra til å utforme en bransjestandard / kvalitetsnorm for skadedyrbransjen”.

I henhold til dette, vil SKABRA kontinuerlig arbeide med å implementere nye standarder som skal gjelde for eksisterende og nye medlemmer.

Ønsker din bedrift å bli medlem, ber vi deg om å sende oss en e-post til: post@skabra.no 

Her er et utvalg av vedtektene, som omtaler krav til medlemmer

3. MEDLEMSKAP:

 • Medlemskap i SkaBra kan de søke som:
  • Er norsk registrert foretak i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret
  • Har bekjempelse av skadedyr som en del av foretakets virksomhet.
  • Har minst en offentlig godkjent skadedyrbekjemper som ansatt eller eier av foretaket.
  • Utøver ervervsmessig skadedyrkontroll.
 • Dersom flere foretak (franchiser, avdelinger, samarbeidende foretak) i det vesentlige framstår som et foretak utad, kan disse foretak kun ha et medlemskap. Likeledes kan flere foretak som har samme eier også bare ha et medlemskap.
 • Søknad om medlemskap rettes til styret, som innvilger/avslår medlemskap. Styret kan bare avslå medlemskap dersom det har saklig grunn
 • Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent og serviceavgift er betalt.

5. MEDLEMENE PLIKTER:

 • Å arbeide for de formål SkaBra har satt seg.
 • Å innbetale serviceavgift og kontingent til rett tid.
 • Å ha en god ansvarsforsikring etter bedriftens aktivitet og størrelse.