Valgkomité

Valgkomiteens oppgave er å finne de rette personene i organisasjonen til de riktige vervene, og innstille til valg. Disse valgene vil foregå på årsmøte. Dette krever at VK må kjenne til alle nivå i organisasjonen og vite hva som forventes av de som stiller til valg. De skal også kunne veilede mulige kandidater, slik at disse føler seg sikre på hvilke verv som eventuelt passer.

Valgkomiteen består av en leder og nestleder som alle velges av representantskapet for to år, etter innstilling fra hovedstyret og består av:

Vidar Westgård:  915 13 970

Valgkomiteen kan du også nå på følgende adresse: post@skabra.no