skip to Main Content

Skadedyrbedriftenes
bransjeorganisasjon

SKABRA er en organisasjon som setter miljø og trygghet i fokus. Vi ønsker å være en pådriver for at skadedyrbransjen skal drive trygt og sikkert. Helt fra starten i 2008 har den faglige utviklingen samt bransjestandarder stått sentralt i organisasjonen.

Skadedyrbedriftenes
bransjeorganisasjon

SKABRA arbeider for en bransjenorm som vektlegger at alle tiltak våre medlemsbedrifter utfører skal være trygge.  For å kvalitetsikre dette har vi jevnlig kontakt med myndigheter og forskningsmiljøer.  Gjennom vårt årlige arrangement, Skadedyrdagene, sørger vi for faglig oppdatering til medlemsbedriftenes ansatte.

Skadedyrbedriftenes
bransjeorganisasjon

SKABRA er en organisasjon i stadig utvikling. Skadedyr kan medføre en helserisiko.  Vi arbeid med å forbedre de helsemessige konsekvensene forårsaket av skadedyr.  Bransjen ønsker å bistå til trygge oppvekstmiljø for alle.

Skadedyrbedriftenes
bransjeorganisasjon

SKABRA sine vedtekter oppfordrer våre medlemsbedrifter til å arbeide etter gode etiske normer.  Dette styrkes gjennom lover og forskrifter som bransjen må etterleve.

Search