SKABRA er en organisasjon som setter miljø og trygghet i fokus. Vi ønsker å være en pådriver for at skadedyrbransjen skal drive trygt og sikkert. Helt fra starten i 2008 har den faglige utviklingen samt bransjestandarder stått sentralt i organisasjonen.

SKADEDYRBEDRIFTENES
BRANSJEORGANISASJON

  • SKABRA er en organisasjon som setter miljø og trygghet i fokus. Vi ønsker å være en pådriver for at skadedyrbransjen skal drive trygt og sikkert. Helt fra starten i 2008 har den faglige utviklingen samt bransjestandarder stått sentralt i organisasjonen.

Nyheter

  • All Post
  • Nyheter
    •   Back
    • Skadedyrdagene
EU-høring om antikoagulantene (biocider)

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om muse- og rottemidler som oppfyller eksklusjonskriteriene, skal få fornyet godkjenning.…Les mer.....EU-høring om antikoagulantene…

CEPA elects new Board

During the statutory annual meeting of the General Assembly, CEPA members elected a new Board for the period 2023-2027. Before…

SPONSORER/UTSTILLERE VED SKADEDYRDAGENE 2023